Vacatures

bestuurslid Coördinatie Voedselbankondersteuning

Ons verhaal: “Oog voor voedsel, hart voor mensen” 

Meer dan 1 miljoen mensen in Nederland leven onder de armoedegrens. Wist je dat niemand honger hoeft te hebben als we voedseloverschotten aan hen geven? Dat is goed voor mens en milieu.

De 14.000 vrijwilligers bij de voedselbanken (niemand wordt betaald, ook de (landelijke) bestuursleden niet) delen elke week eten uit aan meer dan 120.000 mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben. Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten. Wij durven te zeggen dat ons verhaal klopt. Het is aansprekend, duidelijk, uniek en er is goed over nagedacht. 

Onze organisatie

Voedselbanken Nederland (VBN) is een landelijke vereniging met een servicecentrum in Houten en met een lokaal verankerde organisatie, die twee doelstellingen nastreeft: voedselhulp geven aan mensen én het voorkómen van voedselverspilling. 

In Nederland zijn 176 voedselbanken lid van VBN. In de periodieke Algemene Ledenvergaderingen nemen de voedselbanken belangrijke besluiten en maken afspraken. De voedselbanken zorgen met meer dan 500 uitdeelpunten voor een vrijwel landelijke dekking. Elke voedselbank is een zelfstandige stichting met een eigen bestuur. Daarnaast zijn er 10 regionale distributiecentra. Omdat ook de landelijke organisatie uitsluitend met vrijwilligers werkt, bestaat het bestuur – met deze vacature - uit 13 personen. 

Portefeuille Coördinatie Voedselbankondersteuning

Vanuit de vereniging bieden we als bestuur, via de individuele bestuursleden en hun teams, ondersteuning aan onze leden/voedselbanken op alle terreinen waarop voedselbanken werkzaam zijn. Dit wordt op bestuurlijk niveau gecoördineerd en ondersteund door een team van acht relatiebeheerders onder leiding van een coördinator. Om onze leden optimaal van dienst te kunnen zijn moet deze portefeuille verder worden uitgebouwd. Deze portefeuille bestaat sinds november 2022 en is op dit moment in handen van één van de zittende bestuursleden. Om deze portefeuille voldoende aandacht te kunnen geven, heeft het bestuur besloten hiervoor de Algemene Ledenvergadering voor te stellen een extra bestuurslid te benoemen. Het VBN-bestuur streeft nadrukkelijk naar een meer diverse samenstelling van het bestuur.

Het profiel van ons nieuwe bestuurslid Coördinatie Voedselbankondersteuning 

 • Je bent een belangrijke verbindende schakel tussen de dagelijkse praktijk bij de voedselbanken, het VBN Service Centrum, en de bestuursleden met hun expertise teams. 
 • Je maakt samen met het team relatiebeheerders en de andere portefeuillehouders een strategisch plan en werkafspraken om de voedselbanken effectief te ondersteunen; 
 • Samen met het team stimuleer je voedselbankbesturen het beleid te volgen dat door de Algemene Ledenvergadering is vastgesteld.
 • Je stemt af met de andere portefeuillehouders welke activiteiten en expertise hun teams inzetten voor de voedselbanken. 
 • Je gaat - in voorkomende gevallen - samen met een relatiebeheerder op bezoek bij leden of kandidaat-leden en helpt ze hun weg binnen VBN te vinden.
 • Je signaleert belangrijke innovaties bij de voedselbanken en zorgt ervoor dat ook andere portefeuillehouders en voedselbanken daar kennis van nemen.
 • Je bent voorzitter van de landelijke Adviescommissie Huisvesting. Bij deze commissie, bestaande uit specialisten op diverse terreinen, kunnen voedselbanken advies vragen bij huisvestingsvraagstukken.
 • Je neemt deel aan het bestuurlijke Operationeel Team.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de Sesam Academie (management ondersteuning)
 • Je handelt vanuit onze kernwaarden en draagt deze met enthousiasme uit.
 • Je hebt grote belangstelling voor het werk op lokaal niveau.
 • Je levert een actieve bestuurlijke en operationele bijdrage aan de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie.
 • Je draagt vanuit je portefeuille en in algemene zin bij aan de toekomst en de strategie van de gehele organisatie van VBN.

We zoeken een bestuurslid coördinatie voedselbankondersteuning met: 

 • Meerjarige bestuurlijke en/of praktische ervaring, bij voorkeur bij een voedselbank.
 • Kennis en ervaring met de dagelijkse voedselbank praktijk en de diversiteit en eigenheid van de voedselbanken, 
 • Intrinsieke motivatie om met het team en de leden invulling te geven aan het door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde beleid.
 • Je bent een teamplayer en draagt bij aan een goede en inspirerende werksfeer binnen het bestuur en het team.
 • Je bent toegankelijk en transparant, je communiceert gelijkwaardig en je bent benaderbaar en spreekt de taal van de voedselbanken.
 • Je hebt oog voor de menselijke maat en bent flexibel.
 • WO/HBO werk- en denkniveau, verbindend en communicatief sterk.
 • Je hebt een hands-on mentaliteit en je bent bereid om zelf ook operationele taken uit te voeren.

Onze organisatie biedt:

 • Een boeiende, inspirerende en uitdagende functie in een landelijke organisatie met een zeer goede naam en reputatie (nummer 2 van de 100 grootste goede doelen organisaties van Nederland);
 • Je werkt in de hele organisatie met uiterst intrinsiek gedreven collega’s;
 • Je draagt bij aan één van de meest relevante goede doelen organisaties van Nederland, met een directe invloed op het terugdringen van armoede en voedselverspilling;
 • Je wordt onderdeel van een zeer bijzonder organisatie die uit louter vrijwilligers bestaat en elke week 100.000 klanten van het benodigde voedsel weet te voorzien.
 • Je ontvangt veel waardering van alle stakeholders die bij voedselbanken betrokken zijn (klanten, vrijwilligers, leden, leveranciers, donateurs e.a.).
 • Je maakt deel uit van een collegiaal bestuur, waarin je in aanraking komt met alle in- en externe facetten van de unieke en complexe voedselbankwereld;
 • Je kunt de werkzaamheden deels vanuit huis doen, mobiliteit is voor deze functie een vereiste;
 • Je ontvangt geen salaris, maar wel een reiskostenvergoeding;
 • Je benoeming vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur.

De voor deze functie benodigde tijd:

Voor deze functie verbind je je voor minimaal 16 uur per week. De werkelijke tijdsbesteding hangt af van de mate waarin je zelf operationeel bezig wilt zijn, en of je de werkzaamheden aan anderen gaat delegeren.

Procedure:

Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Peter.vander.Meijden@voedselbankennederland.nl

Voor vragen over deze vacature kunt u contact opnemen met Peter van der Meijden, recruiter: Peter.vander.Meijden@voedselbankennederland.nl of Henk van der Meer, bestuurslid Voedselveiligheid en Coördinatie Ondersteuning Voedselbanken: Henk.vander.Meer@voedselbankennederland.nl