Vacatures

Bestuurslid voedselverwerving

Wie zijn wij?

Stichting Voedselbank Houten houdt zich bezig met het verstrekken van (tijdelijke) voedselhulp aan inwoners van de Gemeente Houten die door welke oorzaak dan ook niet voldoende geld overhouden om van te leven. Het werk voor de voedselbank wordt gedaan door ruim 40 vrijwilligers, in verschillende taakgroepen. Al het werk gebeurt onbetaald.

Het werk voor de voedselbank wordt gedaan in verschillende taakgroepen: De ‘intake’ verzorgt de aanmeldingen en de (intake)gesprekken met de klanten. De vrijwilligers van de ‘uitgifte en voorraadbeheer’ beheren de voorraad en zorgen ervoor dat het voedsel op tijd in de schappen ligt. De chauffeurs van de taakgroep ‘vervoer’ zorgen voor de logistiek. De taakgroepen hebben elk een (meewerkende) coördinator. De uitgifte heeft twee coördinatoren, voor de dinsdag en vrijdag elk één. Daarnaast zijn er nog ondersteunende vrijwilligers actief. 

Werkzaamheden

Het bestuurslid Voedselverwerving 
·       is verantwoordelijk voor de aanvoer van voedsel, houdt zicht op de voedselstromen en voedselvoorraad. Hij/zij stuurt deze in nauw contact met de coördinatoren bij, zo nodig door contact te zoeken met (nieuwe) leveranciers, andere voedselbanken, het distributiecentrum in Arnhem, door voedsel in te kopen en inzamelingen te initiëren.
·       werkt laagdrempelig samen met de coördinatoren van de taakgroepen ‘vervoer’ (9 vrijwilligers) en ‘uitgifte en voorraadbeheer’ (13 vrijwilligers). Hij/zij is aanwezig bij de periodieke vergaderingen van deze taakgroepen en is voor deze vrijwilligers het eerste aanspreekpunt vanuit het bestuur. 
·       is contactpersoon voor de voedselbanken in de regio als het gaat om voedselverwerving, het verdelen van overschotten en logistieke samenwerking. Hieronder valt ook deelname aan digitale platforms waar uitwisselingen van voedseloverschotten worden geregeld.
 
Een bestuurslid van de Voedselbank Houten denkt actief mee over het beleid, voert voorkomende bestuurstaken uit en neemt bij toerbeurt deel aan landelijke en regionale vergaderingen. Elk bestuurslid heeft een primair aandachtsgebied waar hij/zij voor verantwoordelijk is. In het geval van deze vacature gaat het om het aandachtsgebied ‘voedselverwerving’. Overige bestuurstaken zijn verdeeld over de bestuursleden. Bij het toetreden van nieuwe bestuursleden, nemen we deze taakverdeling opnieuw onder de loep. 
 

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid en uitvoering van het werk bij de voedselbank. We zijn nadrukkelijk geen bestuur op afstand. We hebben een informele omgang met elkaar en de vrijwilligers, de lijntjes zijn kort.

Wij vragen

Onze nieuwe collega moet natuurlijk 100% achter het doel van de voedselbank staan en affiniteit hebben met onze doelgroep. 

 
Wij zoeken iemand met 
·       bestuurlijke of vergelijkbare ervaring die zich voor minimaal 4 jaar (1 bestuurstermijn) voor de voedselbank wil inzetten. 
·       affiniteit met (voedsel)sponsorwerving en logistieke processen.
·       ervaring in het aansturen en coördineren van mensen, en begrijpt dat het aansturen van vrijwilligers specifieke competenties vraagt.
·       digitale vaardigheden, zoals mailen en scannen, digitaal vergaderen, zaken digitaal regelen. Ervaring met softwarepakketten, o.a. MS Office is noodzakelijk. 
 
Wij werken voor onze klanten zonder onderscheid van geloof, politiek of afkomst: wie het nodig heeft wordt geholpen. Het voorkómen van belangenverstrengeling van bestuursleden met andere (vrijwilligers)activiteiten of politiek is een aandachtspunt. 
 

Wij bieden

Een uitdagende vrijwilligerstaak bij een maatschappelijk relevante organisatie. Samenwerken met leuke collega's die iets willen betekenen voor de mensen die het hard nodig hebben. 

De voedselbank Houten is een vrij informele organisatie, waarbij de vrijwilligers een hecht team vormen en graag kritisch meedenken. Men heeft oog voor de elkaar, deelt lief en leed en ontmoet elkaar geregeld tijdens bijeenkomsten voor alle vrijwilligers.
 


Tijdsbesteding 

Hij/zij is tenminste enkele dagdelen per week (flexibel) beschikbaar (ook overdag) voor de voedselbank. 

 
Interesse?
Wil je eerst meer weten over ons? Op onze website is meer informatie te vinden over ons werk, met name in het beleidsplan en jaarverslagen. 
 
Of bel met Jan Mol (voorzitter, 06 54956159). Direct mailen kan ook, naar bestuur@voedselbankhouten.nl