Vacatures

Screener(s) (vrijwilliger) m/v

 

Voedselbank Heerenveen zoekt als aanvulling en verjonging van onze team:

Screeners

De screener vormt de belangrijkste schakel met onze cliënten, die in een zware periode van hun leven zitten. Het is een stevige, warme persoonlijkheid die screenings- en herscreeningsgesprekken met onze cliënten kan voeren. De screener gaat in gesprek met de mensen die in aanmerking komen voor voedselhulp. Na een korte uitleg over de werkwijze van de screening volgens de normen van de Voedselbank, toetst de screener of de aanvrager in aanmerking komt voor een voedselpakket. Uitgangspunt daarbij is maatwerk: de normen zijn richtlijnen, geen wetten. De screener werkt in teamverband en overlegt en stemt zo nodig af met zijn of haar mede screeners. De screener registreert de persoonlijke gegevens, de inkomsten en de uitgaven die meetellen in de norm aan de hand van de benodigde bewijzen. Na de registratie besluit hij of zij over eventuele toewijzing en periode van voedselhulp. Ter verbetering van de situatie adviseert de screener hulpverlenende instanties en/of verwijst door. De screener draagt ook zorg voor de tussentijdse herbeoordelingen

Voor opgave voor de toezending van een informatiepakket kunnen de kandidaten bellen met:
Caroline van de Broek 0625178811 óf
Marco Hasselaar         0623195063 mailen kan ook: m.hasselaar@voedselbankheerenveen.com