Vacatures

secretaris van het bestuur (vrijwilligerswerk)

Ben jij de gemotiveerde flexibele mens die het prettig vindt bijeenkomsten te notuleren, afspraken vast te leggen en de uitvoering van acties en besluiten te bewaken? Dan ben je welkom als mede-bestuurslid. 

De Voedselbank Kromme Rijn, gevestigd in Langbroek,  is een 100% vrijwilligersorganisatie. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden: 

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • bestuurslid communicatie
 • bestuurslid klanten en vrijwilligers

We zien ons als een meewerkend bestuur en niet als een bestuur-op-afstand. Elk bestuurslid heeft een of meer aandachtsgebieden in portefeuille. 

Door het statutair aftreden van de huidige secretaris ontstaat een vacature in de loop van 2021/22. Binnen ons collegiale en plezierig samenwerkend bestuur zijn wij daarom op zoek naar een opvolger. Gelet op de bestuurssamenstelling gaat de voorkeur uit naar een vrouw. De invulling van het takenpakket kan in onderling overleg nader worden afgestemd, afhankelijk van je eigen interesse en achtergrond. 

Tot het takenpakket van de secretaris behoren in elk geval:

 • uitschrijven, agenderen en beknopt verslaan van de maandelijkse bestuursvergaderingen
 • bewaken van de uitvoering van de afgesproken acties en besluiten
 • verzorgen van correspondentie namens het bestuur
 • bijhouden van het archief
 • eindredactie van het jaarverslag
 • samen met de voorzitter bewaken van de verbinding tussen de bestuursleden/portefeuilles en de onderlinge afstemming
 • bewaken van het handelen van de VB conform statuten en huishoudelijk reglement
 • aandragen van bestuurlijk nieuws voor de maandelijkse nieuwsbrief aan de vrijwilligers
 • mede onderhouden van externe netwerken

Het tijdsbeslag voor deze functie is gemiddeld een dagdeel per week.

Wij zoeken een gemotiveerd, flexibel denkend mens, die deze taak op zich neemt en die het vooral plezierig vindt om een nuttig steentje bij te dragen aan de lokale gemeenschap. Dit binnen een vrijwilligersorganisatie waar ieder zijn/haar verantwoordelijkheid heeft, maar waar vooral ook met respect voor elkaar en voor onze klanten samengewerkt wordt.

Humor, dynamiek en een humane levensvisie helpen enorm om van deze functie een succes te maken.

Je krijgt ervoor terug: een zinvolle invulling van vrije uren en een netwerk waar het goed toeven is.

Meer informatie over deze vacture:

Dixie Scholt, bestuurslid vrijwilligers
Telefoon: 0630-603891
Email: vrijwilligers@voedselbankrommerijn.nl

of

Jan van Bergen, voorzitter  
Email: jpgvbergen@gmail.com

Solliciteren kan ook via onderstaande knop.