Vacatures

Vertrouwenspersoon Voedselbanken Nederland

Voedselbanken Nederland (VBN) is de overkoepelende organisatie van 174 voedselbanken en 10 distributiecentra voor voedselbanken in Nederland. Omdat goede arbeidsomstandigheden en het bieden van sociale veiligheid voor al onze vrijwilligers hoog op onze agenda staan; zijn we voortdurend bezig deze aspecten verder te professionaliseren. Zo hebben we een team van gecertificeerde vertrouwenspersonen verbonden aan Voedselbanken Nederland (zie de link naar onze website onderaan). 

Zij staan zo nodig in contact met vertrouwenspersonen die bij diverse lokale voedselbanken werken. Per 1 november ontstaat binnen ons team een vacature voor een vrijwilliger: 

Gecertificeerd Vertrouwenspersoon ongewenst gedrag

De vertrouwenspersonen van VBN zijn eerste aanspreekpunt voor melders en dragen bij aan het verder versterken van een veilige en integere werkomgeving. 

Thema’s waarover zij kunnen worden benaderd zijn ongewenste omgangsvormen (pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie en geweld) en integriteitsvraagstukken.

De vertrouwenspersonen van VBN zijn werkzaam voor de vrijwilligers van onze overkoepelende organisatie zelf en voor de vrijwilligers van die voedselbanken die zelf (nog) geen vertrouwenspersoon hebben. Maar ook als een vrijwilliger zich liever niet meldt bij een (lokale of regionale) vertrouwenspersoon kan zij/hij zich melden bij de landelijk aangestelde vertrouwenspersoon. 

Werkzaamheden vertrouwenspersoon bij Voedselbanken Nederland

 • Het opvangen van en eerste aanspreekpunt zijn voor vrijwilligers die ongewenst of niet-integer gedrag ervaren of signaleren.
 • Luisteren naar en begeleiden en adviseren van de melders van ongewenst of niet-integer gedrag, waarbij de regie bij de melder blijft.
 • Voorlichten en informeren van de organisatie over deze thema’s.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur en coördinatoren over het voorkómen en beperken van ongewenst en niet-integer gedrag in de organisatie als meldingen daartoe aanleiding geven.
 • Het zo nodig signaleren over sociale veiligheid en integriteit in de organisatie.
 • Verzorgen van een jaarlijkse geanonimiseerde rapportage aan management/bestuur op zowel kwantitatief als kwalitatief niveau  

De vertrouwenspersoon functioneert autonoom en is onafhankelijk. 

Het tijdsbeslag varieert afhankelijk van het aantal meldingen maar komt gemiddeld neer op een halve tot hele dag per maand (per vertrouwenspersoon). Daarnaast is het belangrijk dat je beschikbaar bent als sparring-partner voor je collega-vertrouwenspersoon en vergt ook het opleveren en bespreken van de jaarrapportage enige tijdsinspanning.

De volgende ervaring en eigenschappen vinden wij belangrijk:

 • Je hebt enige ervaring als vertrouwenspersoon of daarmee vergelijkbare ervaring (branche is niet relevant)
 • Je bent toegankelijk en empathisch en hebt inlevingsvermogen
 • Je kunt aantoonbaar goed luisteren
 • Je bent onafhankelijk in je rol en bent in staat verschillende belangen te onderscheiden en tevens in staat om de melder verder te helpen
 • Je hebt ervaring met het handelen in conflictueuze situaties
 • Je hebt goede antennes voor het gedrag van mensen, voor onderlinge verhoudingen en voor organisatiecultuur (vrijwilligersorganisatie, grote betrokkenheid medewerkers bij armoedeproblematiek en duurzaamheid)
 • Bij voorkeur heb je een gecertificeerde opleiding tot vertrouwenspersoon afgerond.
 • Je bent in staat mee te schrijven aan de jaarrapportage 
 • Je wilt met jouw expertise zowel in tijd als duur ‘investeren’ in deze vrijwilligersorganisatie

Wat kunnen we jou bieden?

Een bevlogen omgeving met enthousiaste vrijwilligers die werken voor een complexe en maatschappelijk zeer relevante organisatie. De waardering voor je werk is enorm. Alle functies binnen VBN en de aangesloten voedselbanken zijn onbetaald. Ook deze positie als vertrouwenspersoon wordt niet gehonoreerd; maar eventuele onkosten voor de uitoefening van je rol worden vergoed. 

Meer informatie:

Heb je interesse?

Solliciteer via onderstaande knop,