Vacatures

Voorzitter Regionaal Overlegplatform Voedselbanken regio Rotterdam

Voedselbanken zijn in het leven geroepen om mensen te helpen die dat hard nodig hebben. 

Mensen die op of onder de armoedegrens leven en door zeer diverse omstandigheden tijdelijk voedselhulp nodig hebben. Voedselhulp die uitsluitend door vrijwilligers wordt geregeld, in Nederland ruim 13000, de meesten lokaal en voor een deel centraal. Vrijwilligers die dag in dag uit, onbetaald, hun kennis en kunde inzetten voor onze organisatie. Deze vrijwilligers zijn de kurk waarop al ons werk drijft. 

Voor de regio Rotterdam met 30 lokale voedselbanken zoeken we een  

VOORZITTER VAN HET REGIONAAL OVERLEGPLATFORM (ROP) 

In het ROP (voedselbanken regio Rotterdam en Distributiecentrum DC Rotterdam) werken de voedselbanken uit deze regio samen.  
De voedselbanken nemen o.a. besluiten over de begroting van het DC en overleggen met de  
leiding van het DC over haar functioneren.  
Het DC Rotterdam organiseert de voedselstromen vanuit de landelijke organisatie naar  
de aangesloten voedselbanken. Hiervoor is een contract tussen het DC Rotterdam en de aangesloten voedselbanken afgesloten. 
Het ROP komt eens per kwartaal bij elkaar, voorafgaand aan de Algemene  
Ledenvergadering (ALV) van Voedselbanken Nederland. Dan worden de agendapunten 
van de ALV besproken en relevante onderwerpen inzake de onderlinge samenwerking en de relatie met het DC Rotterdam. Hierbij zorgen twee werkgroepen: financiën en logistiek, voor voorbereiding en ondersteuning.  

De functie 

De rol van de voorzitter van het ROP behelst: 

 • Voorbereiden en begeleiden van de vergaderingen, hierbij worden de belangen van alle betrokken partijen bewaakt 

 • Zorgen dat een verslag wordt gemaakt van de vergaderingen 

 • Bijwonen (regelmatig) van de overleggen van de werkgroepen financiën en logistiek 

 • Er buiten de vergaderingen voor zorgen, dat de communicatie tussen de deelnemers adequaat verloopt en dat afspraken die in het ROP worden gemaakt worden nagekomen 

 • Neemt periodiek deel aan het landelijk Bestuurlijke Overleg (overleg van de voorzitters van de 10 DC’s, de voorzitters van de ROP’s en Voedselbanken Nederland)    

 • Is zonder stemrecht aanwezig bij de landelijke Algemene Ledenvergaderingen                               

Uit het ROP wordt een secretaris aangezocht. Anders kan het maken van verslagen van vergaderingen rouleren. 

Kwalificaties 

Voor een goede invulling van de functie moet de kandidaat over de volgende ervaring en competenties beschikken: 

 • Ruime bestuurlijke ervaring 

 • Affiniteit met het fenomeen voedselbank 

 • Communicatieve vaardigheden 

 • Verbindende eigenschappen 

 • Enige kennis van financiën en logistiek 

De omgeving 

Het is een uiterst dynamische en interessante omgeving. In deze tijd hebben de voedselbanken te maken met een toenemend aantal klanten. Het vraagt inzet van de voedselbanken om voor deze groeiende doelgroep ook voldoende voedsel te vergaren. Het ROP zorgt voor coördinatie en afstemming, ook om elkaar te helpen. 

Er is geen sprake van beloning, dit geldt voor alle functies binnen de voedselbanken.  
Het tijdsbeslag is, na een inwerkperiode om voldoende kennis op te doen, afhankelijk van de invulling gemiddeld enkele dagen per maand.  
Het heeft de voorkeur dat de kandidaat woonachtig is in de regio Rotterdam waarin de aangesloten voedselbanken gehuisvest zijn.  

Het sollicitatieproces 

Kandidaten kunnen tot 26-1-2023 hierover contact opnemen met  een van de volgende drie personen. Zij begeleiden namens het ROP dit proces.  

Ad van Bavel: vanbavel@ziggo.nl, telefoon: 0646736965 

Dries Nagtegaal: Nagtbest@gmail.com, telefoon: 0651490635 

Rinette Reynvaan: rinette@reynvaan.nl, telefoon: 0613179019 

of

je kunt solliciteren door onderstaande knop te gebruiken.

Voordat een kandidaat wordt benoemd vindt één of meerdere gesprekken plaats.